Θάνος Θηρίου

Σύνολο παρατηρήσεων παρουσιασμένο με μορφή κιθάρας-φωνής συνήθως.

Contact: thanos.thiriou@gmail.com

`