Σχετικά

To Listen to the Road είναι ένα δίκτυο σημείων έκφρασης στο δημόσιο χώρο. Οριοθετώντας σημεία στα οποία καλλιτέχνες καλούνται να εκφραστούν, δημιουργούμε το πλαίσιο για αλληλεπίδραση σε έναν κοινό τόπο.

Η πόλη είναι γεμάτη πληροφορίες, άναρχα τοποθετημένες οι οποίες επηρεάζουν τις συμπεριφορές και τις δράσεις στον αστικό χώρο προκαλώντας αλλαγές. Βασική επιδίωξη του Listen to the Road είναι να ενισχύσει και να οργανώσει τα ερεθίσματα στο δημόσιο χώρο προβάλλοντας το έργο καλλιτεχνών με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα πεδίο ανταλλαγής απόψεων, συμπεριφορών και πολιτισμικών εκφράσεων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για pop-up performances κάθε είδους (μουσική, χορός, κουκλοθέατρο, circus performing, εικαστικές τέχνες, stand up comedy, παραστατικές τέχνες, storytelling, κτλ), δίνοντας βήμα για έκφραση σε καλλιτέχνες. Παράλληλα, δημιουργείται μια ψηφιακή πλατφόρμα δικτύωσης όπου καταχωρούνται όλοι οι καλλιτέχνες και μέσα από αυτή το κοινό έχει τη δυνατότητα να τους ανακαλύψει και να τους ακολουθήσει στις μελλοντικές δράσεις τους.

Το Listen to the Road φιλοδοξεί να καθιερώσει την ελεύθερη έκφραση στο δρόμο έτσι ώστε να συναντηθεί με τον περιπατητή, να τον βγάλει στην πόλη και να βρει στο δρόμο του ό,τι ίσως αναζητούσε να απολαύσει στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρεται ένα πολυδιάστατο θέαμα στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μας, αντιστρέφοντας τους όρους μιας παραδοσιακής παράστασης. Στην περίπτωση του Listen to the Road, το ίδιο το θέαμα ψάχνει τους εν δυνάμει θεατές του, αντί του αντιστρόφου που συμβαίνει συνήθως. Οι περιπατητές θα βρεθούν τυχαία στη θέση του θεατή και όχι επειδή το επέλεξαν. Με τον τρόπο αυτό, το κοινό της παράστασης πολλαπλασιάζεται και αλλάζει η ποιοτική του σύνθεση, καθώς στους θεατές θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι συνήθως δεν έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάτι αντίστοιχο.

Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα που δίνεται σε ένα νέο καλλιτέχνη είναι σημαίνουσα, καθώς μπορεί να παρουσιάσει τη δουλειά του σε ένα τόσο ευρύ κοινό. Προσφέροντας τα ερεθίσματα του έργου του, ενεργοποιεί την κριτική σκέψη του κοινού και δημιουργούνται ευκαιρίες επικοινωνίας και διαλόγου. Με αυτόν τον τρόπο, μια παράσταση που πραγματοποιείται στο δημόσιο χώρο αποκτά πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Μεταφέρεται από στόμα σε στόμα, μέσω του λόγου και της εικόνας, αναρτάται στα social media και διαδίδεται μέσω της πλατφόρμας Listen to the Road.

Ταυτόχρονα, το Listen to the Road οργανώνει και την ψηφιακή κοινότητα όλων των συμμετεχόντων. Με αυτήν την πλατφόρμα προβάλλει ψηφιακά όλους όσους παρουσιάστηκαν στο δημόσιο χώρο, με τη δημιουργία ενός προσωπικού προφίλ για κάθε καλλιτέχνη. Μέσω αυτού, οι καλλιτέχνες έχουν την ευκαιρία να τους γνωρίσουν και να τους προσεγγίσουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το έργο τους.

Το Listen to the Road αλλάζει την εμπειρία της διαδρομής μέσα στην πόλη, εμπλέκοντας ενεργά τον ανθρώπινο παράγοντα. Επαναφέρει στο προσκήνιο τους δημόσιους χώρους, δίνοντάς τους ξανά το νόημα της κοινωνικής συνεύρεσης και αλληλεπίδρασης μέσα από την παρουσίαση ποικίλων πολιτισμικών εκφράσεων.Διαδικασία

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος έπειτα από την ανταπόκρισή τους σε ανοιχτή πρόσκληση, η οποία τρέχει καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Για τον κάθε συμμετέχοντα δημιουργείται προσωπικό προφίλ στην πλατφόρμα του προγράμματος αυτόματα με τη συμπλήρωση της αίτησή του, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δουλειά του, όπως βιογραφικό, youtube links κα, δυνατότητα επικοινωνίας για την ανάθεση εργασίας.

Σε κάθε συμμετέχοντα παραχωρείται συγκεκριμένος χώρος στην πόλη, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της ημερομηνίας που έχει επιλεγεί. Οι καλλιτέχνες φορούν ειδικό διακριτικό κατά τη διάρκεια της παράστασης που τους δίνεται από τη διοργάνωση.

Τα σημεία που χρησιμοποιούνται για τις παραστάσεις είναι ορισμένα και οριοθετημένα στο δάπεδο υπό τη μορφή καλλιτεχνικής παρέμβασης. Ο συμμετέχοντας μπορεί να διαμορφώνει το χώρο που του παραχωρείται όπως κρίνει για τις ανάγκες τις παράστασης.