Στέφανος Γιδάρης

Είμαι 30 χρονών , με σπουδές στις Γραφικές τέχνες .Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με το Stand Up ,κάνοντας παραστάσεις σε διάφορους χώρους κυρίως με άλλους κωμικούς.Τον τελευταίο χρόνο ασχολούμαι με τον θεατρικό κλόουν προσπαθώντας να τον ενσωματώσω στις κωμικές παραστάσεις μου.Πρόσφατα φοίτησα για έναν μήνα στην σχολή Ecole Philippe Gaulier στην Γαλλία, πάνω στην τέχνη του θεατρικού κλόουν.

Contact: lakerdas22@gmail.com

`