Μαργαρίτα Θεοφιλοπούλου

Σπούδασε στο στο Τμήμα Λαικής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα. Απόφοιτος του 2ου Λυκείου Αμαλιάδας.

Contact: margaritaroula@hotmail.com

`