Κώστας Σιάγας

Σπούδασε στο στο Τμήμα Λαικής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα.

Contact: kostasiagas1986@gmail.com

`