Κωνσταντίνα Σταμάτη

2015/2016 Master στην εξελικτική ψυχολογία - Πανεπιστήμιο της Τουλούζ 2009/2014 Πτυχίο στην Ψυχολογία - Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 2013 ISTD δίπλωμα στον μοντέρνο χορό 1993-2005 Κλασικό Μπαλέτο, Σύγχρονο, Τζάζ ( Modern, Lyric, Cabaret ), Πρωτόγονης Έκφρασης, Forro

Contact: stamatikonna@gmail.com

`