Αγγελική Αλαγιάννη

Σπούδασε στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα με ειδικότητα στη τρομπέτα.

`